profiel - diensten - tarieven - vacature - links - contact  
 
 

Administratiekantoor of accountant?

Zowel het administratiekantoor als de accountant fungeren als boekhouder en adviseur. Beide stellen zij de cijfers in de jaarrekening op. Deze activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer, die de opdracht verstrekt. Het kennis niveau van beide liggen voor het MKB op hetzelfde niveau.

De activiteiten van de accountant gaan verder. De accountant controleert volgens een beoordelingsopdracht de administratie. Deze opdrachten komen hoofdzakelijk voor bij grote bedrijven.

Criteria voor accountant
Deze controlerende functie van de accountant is alleen noodzakelijk, als de ondernemer wettelijk verplicht is een accountantscontrole toe te passen.

De wettelijke verplichting geldt indien:

  1. De waarde van de activa (balanstotaal) > € 4.400.000
  2. De netto-omzet > € 8.800.000
  3. Het gemiddelde aantal werknemers > 50

Als een rechtspersoon op 2 achtereenvolgende balansdata aan deze criteria voldoet, dan is de onderneming verplicht de jaarrekening door een accountant te laten opmaken.

In de overige situaties zijn vrijstellingen in het jaarrekeningrecht van toepassing. Dit houdt in een beperkte inrichting van de jaarrekening en een slechts gedeeltelijke openbaarmaking van de jaarrekening. Dus vrijstelling accountantscontrole.

Conclusie:
Er voldoen dus maar weinig bedrijven aan de wettelijke verplichting hun jaarrekening en publicatie jaarstukken te laten verzorgen door een accountant.

De eenmanszaak en de kleine BV kunnen dus goed terecht bij een administratiekantoor. Hiermee worden de hoge accountantstarieven, welke vaak vrij hoog zijn, voorkomen.

 

2B Administratieve dienstverlening B.V.
Batelier 23 | 3362 JR Sliedrecht | tel.: 0184-412658