profiel - diensten - tarieven - vacature - links - contact  
 

Tarieven

Ook ten aanzien van onze zeer concurrerende tarieven, willen wij helder en open zijn. U kunt kiezen voor twee systemen ten aanzien van de declaraties.

 • Declaratie op basis van een vast boekjaartarief.
 • Declaratie op basis van een vast uurtarief

Declaratie op basis van een vast boekjaartarief:
De voordelen op een rijtje:

 • Gespreide declaraties, het tarief wordt verdeeld over maandelijkse c.q. kwartaal termijnen.
 • Helder, vooraf volledig inzicht in de kosten voor het lopende boekjaar.
 • Zekerheid, geen onverwacht hoge declaratie achteraf.

In het standaard boekjaartarief zit o.a. begrepen:

 • Ophalen van de administratie, indien gewenst ook na kantooruren.
 • Sorteren, coderen, boeken en verwerken van de boekstukken.
 • Opmaken aangifte omzetbelasting (4 of 12 maal per jaar).
 • Aanleggen van een dossier voorbereid op fiscale controles.
 • Opstellen jaarrekening.
 • Opstellen aangifte inkomstenbelasting en / of vennootschapsbelasting.
 • Salarisadministratie (indien van toepassing).
 • Terugbezorgen van de administratie, indien gewenst ook na kantooruren.

Het boekjaartarief wordt altijd geheel op uw specifieke administratieve behoefte afgestemd. Bovenstaand is dan ook slechts een voorbeeld.

Het boekjaartarief wordt vooraf en in onderling overleg overeengekomen.

Overige werkzaamheden zullen apart in rekening worden gebracht tegen uurtarief.

Declaratie op basis van een vast uurtarief:
De standaard uurtarieven voor 2013 zijn:

 • Verzorgen van de boekhouding : € 50 per uur
 • Overige werkzaamheden : € 70 per uur

Alle tarieven zijn exclusief BTW.

Aan startende ondernemingen geven wij de volgende korting op het uurtarief:

 • 1e jaar : 10%
 • 2e jaar : 5%

Facturering
In overleg wordt er per maand c.q. per kwartaal een voorschotnota verstuurd, welke binnen 14 dagen na factuurdatum betaald dient te worden. Bij declaratie op basis van uurtarief komt er een afrekening na bespreking van de jaarrekening.

2B Administratieve dienstverlening B.V.
Batelier 23 | 3362 JR Sliedrecht | tel.: 0184-412658